Spelsmedjan är för närvarande välfylld. Där väntar totalt åtta "järn" på smeder. Många smeders många hammarslag har gjort att alla, med undantag för de två senaste projekten, redan framgångsrikt har uppnått sitt finansieringsmål. Glädjen borde vara särskilt stor för ett litet tyskt förlag som har två framgångsrikt finansierade projekt i smedjan samtidigt.

Förutom projektet som startade idag och projektet som fanns som förhandstitt fram till igår och startade i tid igår, har alla projekt nått sitt mål. Den första titeln på den fjärde säsongen av "Little Fine Ones" klump rörelse finansieras framgångsrikt några timmar före slutet av finansieringsperioden. Så om du vill vara där direkt för den första titeln måste du skynda dig. För de andra projekten i serien kommer det dock även att finnas möjlighet att välja det kompletta paketet bland den fjärde säsongens alla åtta matcher. Uwe Rosenbergs senaste spel Oranienburg kanal har nu nått tio gånger det ursprungliga målet och är redo att stödja ytterligare fyra dagar. Akropolis och två är finansierade till nästan 140 % eller drygt 250 % elva dagar före finansieringens slut. De två ekonomiskt starkaste spelen Radlands och Det mörka kvarteret har redan mer än fyrdubblat sina mål. Du slutar som Akropolis och två i dubbelpack, men var och en är fortfarande tillgänglig i 20 dagar.

Pilgrim - Driver ditt eget kloster

En framgångsrik Gamefound-kampanj lanserades i mars pilgrim. Spelet är ett samarbete mellan Spielworxx, som nu har startat Spieleschmiede-kampanjen, och A-Muse-Ment, som ansvarade för Gamefound-kampanjen. Över 150 % av det ursprungliga målet samlades in på Gamefound. Nu har även kampanjen för den tysk-engelska versionen startat i spelsmedjan. Målet här är strax under en tiondel av målet som satts upp på Gamefound. Detta mål uppnåddes bara några dagar efter kampanjens start och 4 veckor före slutet av finansieringsperioden.

Det är spelarnas uppgift att leda sitt eget kloster. Detta bör utformas, utökas och göras känt så gudomligt som möjligt. Spelet använder rörelsemekanismen för mancala (bönor) spel. Med detta delas dina egna följare in i åtta uppgifter och kapitalet för att bestämma aktionerna i varje omgång. Handelsvägar för inkomst och pilgrimsstigar för segerpoäng kan byggas på kartan. Dessutom kan livegarna vigs (vigas) till anhängare, allmosor kan ges till de fattiga och annex kan byggas vid ditt eget kloster. Allt i syfte att vara den mest gudfruktiga och hängivna. Detta mål kräver inte bara hängivenhet och hängivenhet utan också pengar.

Pilgrim är ett spel med en mycket enkel grundmekanism. I din egen tur väljer du en enskild uppgiftsbricka eller staden, så länge det finns minst en följare där. Alla följare från den valda platsen tas i din hand och placeras sedan medurs (uppdrag) eller efter pilarna (stad). Då kan antingen ”tiondet” (kyrkoskatten) väljas eller så kan en åtgärd utföras. Totalt åtta olika uppgiftsbrickor finns tillgängliga, samt sex specialaktiviteter. Med åtgärderna för respektive uppgiftsbrickor finns det ännu fler alternativ som måste övervägas.

Efter installationen, som erbjuder 160 sextilljoner (160.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000) möjligheter i startgridden, finns det inget mer slumpmässigt element i spelet. De 1-4 personerna spelar med all tillgänglig information under 26 omgångar och den som har samlat flest poäng i slutet kan efterträda kardinalen. I solovarianten gäller det att hävda sig mot Abbotten.

Spelet rekommenderas för åldrarna 12 och uppåt och varar cirka 90 minuter. En tredjedel mer än vad som ursprungligen planerats har redan samlats in. Möjligheten att stödja spelet här (LINK) är fortfarande tillgänglig i 26 dagar.

Det redan i det sista Spieleschmiede uppdatering presenterade sagoland startade crowdfunding på torsdagseftermiddagen. Nästan 50 % av finansieringsmålet har redan uppnåtts. De som är intresserade kan fortfarande spela spelet i 25 dagar i spelsmedja Stöd.

Snabbt spel för ordakrobater

In I ord Syftet är att hitta så många ord som möjligt så snabbt som möjligt. Spelet består av 20 kort som vart och ett visar en bokstav. För varje omgång delas tre kort ut sida vid sida. Då ska man hitta ord som innehåller till exempel bokstäverna SUA i respektive ordning. Geologer kan kalla SUAnit här, advokater processSUAl eller ingenjörer flödesvisualisering. Den som tycker att det inte finns något passande ord för en kombination kan också passera. Om ingen i gruppen hittar ett passande ord får du 10 poäng om du godkänts först. Om spelarna är mer vältaliga och hittar ett ord, så finns det 10 minuspoäng för att passera. Om flera spelare hittar de rätta orden samtidigt, turas spelare om tills det bara finns en person kvar. Detta får sedan poäng beroende på de ord som hittats fram till den punkten.

Det finns inget fastställt antal omgångar för spelet.

Den andra titeln på små fina rekommenderas för 2-6 personer från 8 år och uppåt. Speltiden anges till 10-15 minuter. Intresserade har tid tills nästa titel i serien startar crowdfunding om en vecka Här att stödja.

Youtube

Genom att ladda ner videon accepterar du integritetspolicyn på YouTube.
ta reda på mer

Ladda video


Senast uppdaterad 17.05.2022/XNUMX/XNUMX / Affiliate Links / Bilder från Amazon Product Advertising API. * = Affiliate länkar. Bilder från Amazon PA API